THE FIRE WITHIN

learn to transform your anger

Hoe angerwork ons kan bevrijden

Boos zijn is een zonde zeggen ze wel eens, tegenwoordig wordt boosheid of boos zijn niet geaccepteerd in onze maatschappij. Het uiten van onze woede in een constructieve manier is echter zeer belangrijk en een deel van ons. Juist door onze boosheid in een veilige setting te uiten komen we vaak bij de oorzaak van ons destructieve gevoel, die laag dieper waar vaak de bron te vinden is van onze kwaadheid, frustratie, ruzie maken en opgekropte emoties. In een anger work sessie ga ik met je aan de slag om je woede te uiten en de energie om te zetten naar zachtheid ontspanning, zonder oordeel en vanuit het hart.

Woede is een emotie die kan optreden bij iemand die gedwarsboomd of tegengewerkt wordt, als diens “territorium” betreden wordt, of als zijn of haar grenzen overschreden worden. Woede kan zich uiten in woorden (schelden, schreeuwen) of in daden in de vorm van fysiek of emotineel geweld.

Milde vormen van woede worden aangeduid met woorden als ergernis, geprikkeldheid of irritatie. Gematigde vormen met de termen boosheid, kwaadheid en toorn. En sterkere vormen met driftbuien, woedeaanvallen, of razernij.

Iemand die boos is kan deze woede op een wilde en ongerichte manier uiten, zoals met schreeuwen of slaan, maar kan ook gericht een conflict aangaan en proberen de bedreiging of de obstakels uit de weg te ruimen. De boosheid kan echter ook worden ingehouden en opgepot. Ook kan de boosheid op niet-conflictueuze wijze worden geuit. Als iemand zijn woede over langere tijd op subtiele wijze laat blijken en hierbij directe conflicten uit de weg gaat, spreekt men wel van passief-agressief gedrag. Als woede gepaard gaat met agressie (fysiek of verbaal) kan deze gericht zijn tegen andere personen, organisaties of soms voorwerpen (bijvoorbeeld computeragressie). Mensen trachten woede vaak af te reageren op deze manier. Ook kan de woede gericht zijn op de eigen persoon, bijvoorbeeld als hij of zij meent iets onverstandigs of slechts gedaan te hebben.

Het aan gaan van deze emotie vergt zelfcontrole en aanvaarding dat er vaak meer aan de hand is dan alleen boos, geïrriteerd of woedend zijn. Het is de bedoeling om bij de bron van je woede te komen want de reden is ook vaak de oplossing. Door het aangaan van de emoties en onderdrukte woorden achter de woede ontstaat de mogelijkheid tot transformatie van deze energie.

Tijdens de sessie wordt je gepust en getriggerd om je woede fysiek en verbaal te uiten om in je kracht te stappen, neem je plek opnieuw in en hervat de controle op het gene waarmee je de confrontatie kiest aan te gaan.