DE-ARMOURING

Een diepgaande transformatie

Tijdens het De-armouren werken we met het pijnlichaam. Het pijnlichaam is verspreid over het hele fysieke lichaam en bevat alle pijn en trauma die we sinds onze geboorte hebben opgebouwd. Het de-armouren transformeert het pijnlichaam en laat het genezen. Ik breng de pijn aan het licht en hou hem vast en nodig je uit ernaar toe te ademen en te bewegen totdat de energie oplost en verdwijnt, waarna je lichaam ontspant en integreert. Ik maak gebruik van ademwerk, beweging en geluid. Deze drie vormen samen een krachtige formule om je lichaam te ontdoen van oude en nieuwe pijnen.

De-armouring werkt niet alleen op het fysieke niveau, maar ook op mentaal, emotioneel, energetisch, en spiritueel vlak. Aan de grondslag ligt dat ons lichaam armour (schild of pantser) opslaat in spieren, huidweefsel en organen met als gevolg fysieke verkramping en existentiële pijn, op emotioneel niveau kunnen er vele releases voorkomen tijdens een De-armouring.

Ons armour kan ontstaan door trauma’s, stress, negatieve gedachten die ons afscheiden van onze volle potentie, blokkades in ons energie lichaam maken ons moe lusteloos en niet verbonden.We vormen emotioneel armour waardoor ons hart op slot gaat en we niet in staat zijn om een verbinding aan te gaan. Wanneer we de-armouring toepassen herstellen we connectie met onze ware ik en met ons grotere en diepere doel in onszelf, we leren onszelf opnieuw kennen.

  • Leven vanuit je kern
  • Verbinding maken met wat er in je leeft
  • Spanning, emoties en trauma’s loslaten
  • Balans in je lichaam en geest brengen
  • Je lichaam weer voelen
  • Liefde voor jezelf vergroten
  • Je grenzen herkennen
  • Je levensenergie laten stromen

De-armouring. Letterlijk vertaald ont-harnassen. Het woord zegt het al. De-armouring is het verwijderen van het emotionele en fysieke harnas dat we tijdens het leven verzamelen. Elke vorm van emotioneel trauma of een stressvolle situatie wordt opgeslagen in het lichaam als een verkramping. En heel vaak worden die verkrampingen niet losgelaten. De-armouring werkt ook veel effectiever en dieper. Ik raak de pijn aan en hij transformeert. Je voelt je meteen lichter en levendiger.Tijdens het de-armouren werken we met het pijnlichaam. Het pijnlichaam is verspreid over het hele fysieke lichaam en bevat alle pijn en trauma die we sinds onze geboorte hebben opgebouwd. Het de-armouren transformeert het pijnlichaam en laat het genezen. Ik breng de pijn aan het licht en hou hem vast en nodig je uit ernaar toe te ademen en te bewegen totdat de energie oplost en verdwijnt, waarna je lichaam ontspant en integreert.

Mijn dearmouring techniek maakt gebruik van ademwerk, beweging en geluid. Deze drie vormen samen een krachtige formule om je lichaam te ontdoen van oude en nieuwe pijnen. Dit werkt op drie niveaus: Je lichaam is een geheugen dat oude trauma’s vasthoudt in het weefsel. Grote trauma’s uit je kindertijd, maar ook subtiele kleine dingen uit het dagelijks leven. Het lichaam heeft de neiging om deze spanningen vast te houden als een verkramping. De vrije stroom van energie die door het lichaam stroomt raakt dan geblokkeerd. Dit belemmert ons om vol in het leven te staan.

Het emotionele niveau is verbonden aan het pijnlichaam. Hierin bewaren we alle emotionele trauma’s, stress en burnout die we in ons leven hebben ervaren. Op emotioneel niveau kunnen er vele releases voorkomen tijdens een dearmouring.

Het energielichaam staat in verband met je levenskracht energie of kundalini. Een dearmouring zorgt ervoor dat je levensenergie beter gaat stromen. Hiermee verbeter je de relatie tot jezelf en seksualiteit, vergroot je je orgastisch potentieel en kun je de relatie met je partner aanzienlijk verbeteren.

We maken armour aan om onze pijn te bedekken, we verstevigen een emotioneel gat door middel van dit harnas. Een armour is dus een lek in liefde. Ergens in onze jeugd heeft ons zenuwstelsel een herinnering opgeslagen in het lichaam. Dit hoeft niet aan een gebeurtenis gekoppeld te zijn, wij denken in verhalen, maar dit is een bypass. Het is een lichamelijke reactie die opgeslagen zit in de diepere lagen van ons systeem. Tijdens een dearmouring spreken we het lichaam aan om terug naar die diepere lagen te gaan.

Ik veroorzaak tijdens een de-armouring sessie geen pijn bij mijn clienten, maar plaats mijn hand op een plek waar het al zeer doet. Dat is een groot verschil. Ik laat je door die pijn heen gaan om er vervolgens van verlost te zijn. Als er gebieden zijn in je leven waarvan het je niet lukt om ze te veranderen, bestaande patronen en lek in authenticiteit, dan kan dearmouring een hele mooie manier zijn om je leven te transformeren. Elk lichaam zou vroeg of laat verlost mogen zijn van pijn, kwaaltjes, opgebouwde energie en stijfheid, en dearmouring helpt je hierbij.

Tantric De-armouring

Voor het antwoord op de vraag wat tantrische dearmouring is, is het belangrijk eerst antwoord te geven op de vraag wat tantra is. Tantra is een begrip dat zich niet makkelijk binnen één definitie laat vangen. Tantra is een levenshouding om vanuit liefde, acceptatie en overgave in het leven te staan, vrij te zijn zonder angst, niet bang te zijn om iets te verliezen. Dat betekent een totale omschakeling van de mind-set. Het is een volledige interne cultuuromschakeling en ontsluiting van het menselijk potentieel. Tantra is de weg naar bewustwording in alle facetten van het leven. Tantra zegt ja tegen het leven, tegen alles (binnen je eigen grenzen natuurlijk) . Het geeft je het gevoel dat je voluit mag leven en dat alles in het leven er mag zijn. Tantra leert je dat een oordeel altijd iets zegt over jezelf en niet over de ander. Wat je in de ander ziet leeft namelijk ook altijd in jezelf.  Tantra vraagt je om eerlijk naar jezelf te kijken. Als je je openstelt naar jezelf en de ander zal je verbinding verdiepen en kun je het leven veel dieper gaan voelen. Bij tantric de-armouring gebruik ik olie op natuurlijke basis en is er indien nodig na goed overleg internal de-armouring mogelijk.